15 listopada 2018

Oferta

Zakres prac:

– wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

– kompleksowe roboty ziemne (wykopy, zasypki fundamentów, podbudowy)

– rekultywacje terenów

– transport materiałów budowlanych

– wynajem koparek gąsienicowych i koparko-ładowarek

– wynajem wywrotek czteroosiowych